Yaklaşımlar

Türkiye Satın Alma Fırsatları Çin’de ki döviz ve üretim maliyetlerinin artışı ile, Türkiye pek çok ürün kategorisinde cazip bir hedef kaynak haline gelmiştirTürkiye’deki satin alma fırsatları hakkında daha detaylı bilgi elde etmek için, lütfen tıklayınız. Hemen İndir 

Bangladeş Satın Alma Fırsatları: Çin’de ki maliyet ve döviz  artışına bağlı olarak, Bangladeş, Tekstil ve Konfeksiyon için önemli bir kaynak haline gelmiştir. Bangladeş’teki satin alma fırsatları hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız. Hemen İndir 

Myanmar Satın Alma Fırsatları Myanmar’ın siyasi olarak dünyaya açılmasını takiben, ülke yeni pazar haline gelmiştir. Myanmar’da ki yeni kaynak fırsatlarını keşfetmek için, lütfen aşağıdaki linke tıklayınız. Hemen İndir

Malezya Satın Alma Fırsatları : 1970’lerde orta gelirli bir ülke olan Malezya kendisini, gelişmekte olan çok sektörlü ekonomiye hammadde üreten bir kaynak haline getirmiştir. Mevcut yönetim, ihracata bağımlılığı azaltmak amacı ile, iç talep artışını artırmak yönünde çalışıyor olsa da; elektronik, petrol ve gaz, palmiye yağı ve kauçuk – Malezya ekonomisinin halen en önemli bileşenleridir. Gergin kamu finansmanı ile birlikte yurt içi benzin ve dizel yakıtta yükselen maliyetler, Kuala Lumpur Hükümetini sübvansiyonlarını azaltmaya zorlamaktadır. Tüm bunlara rağmen, Malezya yükselen enerji piyasalarından kar elde etmiştir. Hemen İndir 

Güney Afrika Satın Alma Fırsatları : Afrika’nın en büyük ekonomisi olan Güney Afrika, büyük kaynak fırsatları sunmaktadır. Güney Afrika Kaynakları’nın Size sağlayabileceği faydaları öğrenmek istiyorsanız, lütfen okuyun. Güney Afrika Bilirkişi Raporu. Hemen İndir

Etiyopya Satın Alma Fırsatları : Etiyopya, tektstil kaynak taramasında yeni keşfedilen ülkelerden biridir. Yeni gelişen Etyopya Pazarı’nın sağlayacağı faydaları öğrenmek istiyorsanız, lütfen okuyun. Etyopya Bilirkişi Raporu. Hemen İndir 

Çin Satın Alma Fırsatları : Dünyanın en büyük ikinci nominal GSYİH ile Çin, aynı zamanda dünyanın en önemli ihracat merkezlerinden biridir. Düşük maliyetli kalifiye işgücü, düşük maliyetli hammadde, mükemmel altyapı sistemi ile küresel bir tedarik ve sofistike üretim merkezi olan Çin, boy ölçüşülemeyecek fiyat tasarrufu fırsatları sunmaktadır. Hemen İndir 

Endonezya Satın Alma Fırsatları : Endonezya, Güneydoğu Asya’nın en büyük ve dünyanın yükselen piyasa ekonomilerinden biri olup, G-20 büyük ekonomileri üyesidir. Son küresel ekonomik krizin Endonezya Ekonomisine etkileri, bölgedeki diğer ülkelere görece sınırlıdır. Hemen İndir 

Vietnam Satın Alma Fırsatları : Vietnam, cazip dusuk maliyet saglayan, gelisen bir kaynak ulke olarak, pek cok pazarda Cin’e onemli alternatifler sunmaktadir. Hemen İndir

Pazar Araştırmaları : Batıya giden Çin Araştırması ile Çin’in doğu kıyıları boyunca, artan fiyat baskısı sebebi ile, daha uzak Batı Çin illerinden gelen kaynak fırsatlarını keşfediyoruz.  Hemen İndir  Latin Amerika Kaynak Araştırması Rapor, Latin Amerika ve özellikle Brezilya piyasalarından önemli piyasa ve kaynak detaylarını içerir. Hemen İndir

Yaklaşan Etkinlikler :  Organizasyonlar üç ayda bir düzenlenir. Satın Alma uzmanlarını ilgilendiren konular, Q & A toplantılarında, açık bir tartışma ortamında tartışılır. Daha fazla bilgi edinmek ve kayıt için  tıklayınız.

Yaklaşan Seminerler : Yıllık seminerlere çok uluslu şirketlerden davet edilen konuk konuşmacılar, şirketlerinin gelişmekte olan piyasalara ilişkin tecrübelerini paylaşırlar.