Doğal Sakız

Doğal Sakız

Arkaplan

Avrupalı bir ilaç firması, ham madde olarak Yüksek Derece Doğal Sakız gerektiren bir ürün geliştirmenin son aşamalarında, ham madde için Avrupalı distribütörlerden küçük miktarlarda araştırma yapmıştır. Bu sırada, Dragon Sourcing, üretimi desteklemek amacı ile , daha yüksek miktarlar ve daha düşük maliyetler için, Güney Doğu Asya tedarikçi piyasa analizi yapmak üzere görevlendirildi.Tedarik pazar analizi yürütürken en önemli güçlük, kamusal alanda bulunan sınırlı sayıda bilgiye ulaşmaktır.

Yaklaşım

1. Ön Araştırma: Alıcılar, Tedarikçiler ve Güney Doğu Asya’da tarım uzmanları da dahil olmak üzere endüstri uzmanları ile yapılandırılmış görüşmeler a. Güney Doğu Asya’nın farklı tedarik bölgeleri belirlemek ve anlamak. b. Doğal Sakız için farklı bölgelerdeki değer zincirini anlamak , tedarik zincirinde ki orta tüccarlar, ihracatçılar ve batılı tedarikçilerden oluşan , değişik oyuncuların rolünü anlamak. c .Mevsimsellik ve kötü hasat riskini azaltmak için çeşitli büyük Batılı alıcılar tarafından takip edilmiş yaygın ve en iyi uygulamaları tartışmak.
2. İkincil Araştırma: FAO, USDA, CIFOR ve farklı bölgesel hükümet organları gibi küresel örgütler ve ticaret birliklerine ulaşarak aşağıdaki bilgilere erişim sağlamak: a. Verimi en üst düzeye çıkarmak için, doğal sakız için en iyi mevsimsellik ve tarım hasat uygulamaları. b.Bölgesel düzeyde, farklı büyük çiftlikler için, doğal sakız üretim, kapasite ve ihracat yetenekleri tahminleri. c. Farklı tedarik bölgelerinin, doğal sakız iç pazar ve ticaret hacimleri. d. Doğal Sakız tedarik zincirinin farklı bölgesel oyuncuları, kapasiteleri ve pazarlık güçleri e. Hükümetin, farklı tedarik bölgeleri için, düzenlemeleri ve çevre politikaları
3. Tedarikçi Araştırma: Bölgesel düzeyde belirlenen tedarikçiler ve diğer kaynaklardan gelen verileri doğrulamak için toplanılan Bilgi formları.

Sonuçlar

Dragon Sourcing, Endüstri üzerinde yer alan farklı oyuncuların pazarlık gücü ve en iyi uygulamalarına dayalı raporu hazırlayarak, aşağıdaki detayları içeren, strateji önerilerinde bulundu.

1. Farklı kaynak bölgelerinden, en iyi kaynak seçenekleri
2. Tedarik zincirinin her aşamasında, oyuncuların avantaj ve dezavantajları belirleyerek, doğru kaynak düzeyinde giriş yapmak.
3. Optimal sözleşme süresi, yapısı, fiyat seviyeleri ve tedarikçilerin sayısı için öneriler.

Beceriler

,

Gönderildi

Mart 10, 2018