Parakende Polimerleri

Parakende Polimerleri

Arkaplan

Avrupa ‘nın Perakende Devlerinden biri, daha bilinçli satın alma kararları verebilmek için, farklı polimer fiyatlarını izleyebilmek amacı ile, birden fazla piyasa veri tabanına abone oldu. Dev Perakendeci, birden fazla aboneliğinin, fiyatlandırmaların tarihçesini tutmak dışında ; pahalı, ve farklı veri tabanlarına erişimde verimsiz olduğuna karar verdi. Bu noktada, Dragon Sourcing ile bilinçli satın alma kararlarını destekleyecek tahmin fiyatları da içerecek, kategori panoları hazırlaması için anlaşma yaptı.

Yaklaşım

Satın alma kararlarını

Satın alma kararlarını destekleyecek veriler analiz edilmiştir.

Özel kategori panoları

Özel kategori panoları, aşağıdakileri içerecek şekilde, tasarlamıştır: Polimerlerin bölgesel düzeyde fiyat endeks tahminleri. Polimerlerin ilgili cari dönemde güncellenen Arz-Talep Dinamiği. Tedarik zincirini, olası kesintileri renk kodlu uyarılarla dahil ederek izleme.

Piyasada en son haberler

Piyasada en son haberler doğrultusunda Panoları periyodik olarak yeniledi ve yayınladı.

Sonuçlar

Periyodik kategori panoları ile Perakendeci aşağıdakileri başardı:

Polimer pazarının güncel durumu ve fiyat tahminleri sayesinde, daha bilinçli satın alma kararları alabildi.
Veri toplama ve analiz etmek için gereken süreyi azaltma yoluyla verimliliğini arttırabildi.
Piyasa verilerini elde etmede harcadığı maliyetlerini azaltabildi.
Kendi polimer tedarik zincirini ilgilendiren, potansiyel riskler hakkında zamanında farkındalık kazanabildi.

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Beceriler

,

Gönderildi

Nisan 3, 2018