Müşteri Müdürü

Pozisyona başvurmak için, CV ve ön yazınızı lütfen careers@dragonsourcing.com adresine gönderiniz Müşteri Yöneticisi Yer: Şangay Genel Bilgi Müşteri Yöneticisi Operasyon Direktörüne raporlar. Görevli bulunduğu müşteri ile ilgili tüm iş geliştirme ve proje yürütme faaliyetlerini denetlemekle sorumludur. Görev Tanımı 1. Müşterileri ilgilendiren ve aşağıdaki tüm fonksiyonları içeren faaliyetleri planlamak ve yönetmek Marka ve Ürün türüne göre, müşteri ile tahmini 12 ay çalışarak, çalışma planı geliştirmek. Müşteri ile ilgili tüm proje faaliyetlerine dahil olmak: Yeni bir proje açmak / yaratmak Proje için, müşteri tarafından onaylanmış, detaylı bir proje planı ve takvimi geliştirmek ve Proje planına karşılık gelen, ilerleme takip ve durum raporlarının geliştirilmesi. Gerektiğinde düzeltici eylem planları geliştirmek. Projelerin zamanında ve gereken kalitede tamamlanmasını sağlamak için DS ve müşterinin kaynaklarını, doğru şekilde kullanmak. DS ve müşteri arasındaki tüm iletişimin yönetilmesi DS performansını ölçmek için, müşteriye özel, şeffaf puan kartları geliştirmek ( tasarruf, kalite, tarihler vs. içeren ) geliştirmek. 2. Müşterinin personeli ile güçlü kişisel ilişkiler geliştirmek. Güçlü bir ilişki için tüm kilit çalışanları tanımak. ilişki planının geliştirilmesi (kim hedef, ne olaylar, …) Tüm anahtar istemci personeli ile güçlü bir profesyonel ve kişisel anlayış oluşturulması 3 Müşteri ile iyi ilişkiler kurmak ve geliştirmek Bir yıllık hesap planı geliştirmek Müşterinin sorunlarını anlamak ve ilişkileri geliştirebilmek için gereken bağlantıları kullanmak Müşteri ile DS’in faaliyet alanını ve düzeyini geliştirmek. 4. Dragon Sourcing, Pazarlama ve İş Geliştirme sistemine destek vermek. Önemli vaka çalışmalarını sunmak için , potansiyel müşteri toplantılarına katılmak. Nitelikler Akademik arka plan: Üniversite mezunu, tercihen Pazarlama ve / veya işletme, iktisat veya ilgili diğer disiplin, Pazarlama kavramına yatkınlık ve yakınlık önemli bir tercih sebebidir. Tecrübe: Aynı alanda, başka bir servis firmasında en az 5 sene iş tecrübesi (örn: reklam ajansı ya da tasarım ajansı için çalışan). Satın Alma konusunda tecrübe. Dil becerileri: Yerel dilde yeterlik ve İngilizce’ye hakimiyet esastır. Çalışma ortamı için yeterli düzeyde Fransızca önemli bir avantajdır. PC becerileri: Excel, PowerPoint, Word