Kategori Satın Alma Mühendisi

Pozisyona başvurmak için, CV ve ön yazınızı lütfen careers@dragonsourcing.com adresine gönderiniz

Kategori Satın Alma Mühendisi
Lokasyon: Şangay

Görev
Kategori Satın Alma Mühendisi Dragon Sourcing’in Kıdemli Kategori Satın Mühendisine rapor verir ve Şangay veya HCMC ofisimizde görev yapar. Birkaç Satın Alma Analistinin çalışmalarını denetlemekten ve denetimindeki tüm kategoriler için derinlemesine kategori bilgisi geliştirmekten ve bunu korumaktan sorumludur.

Görev tanımı
Uçtan uca kaynak kullanımı döngüsünün başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak
RFP sürecine dahil etmek için kısa bir tedarikçi listesi oluşturmak amacıyla Bilgi Talebi (RFI) aracılığıyla potansiyel tedarikçileri elemek ve aralarında ön seçim yapmak
Teklif Taleplerinin (RFP) oluşturulmasını ve idare edilmesini sağlamak
Tedarikçi kalite denetimlerini gerçekleştirmek
Tedarikçilerin RFP’lere verdikleri cevapları analiz etmek ve görüşme stratejilerini geliştirilmek
Olurluk İncelemesi belgelerini geliştirmek
Tedarikçilerle olgulara dayalı görüşmeler yapmak
Hangi tedarikçilerin seçileceği konusunda önerilere katkı sağlamak
Müşterilerin PO’larını yönetmek
Tedarikçinin fabrikasında kalite kontrolü gerçekleştirmek
Kaynak kullanımı süreci boyunca satın almayı sağlamak için Dragon Sourcing müşterisiyle etkili bir şekilde iletişim kurmak
İnsanları yönetmek
Takım performansını maksimize etmek için kendi bilgisini ve uzmanlığını diğer takım üyelerine uygulamak ve iletmek
Satın Alma Analistleri için amaçlar ve hedefler belirlemek ve performanslarını izlemek
İşe alım faaliyetlerine aktif olarak katılmak

Nitelikler
Akademik geçmiş:

Tercihen mühendislik ve/veya işletme, ekonomi veya başka bir ilgili disiplinde üniversite düzeyinde lisans derecesi
Tedarik alanında tanınmış bir kalifikasyon tercih sebebidir
Deneyim: Belli ticari emtia alanlarında derinlemesine bilgi beklenmektedir, tedarik alanında 3-5 yıllık profesyonel deneyim, tercihen Çin dışında çalışma deneyimi olan batılı bir endüstriyel şirkette veya perakende şirketinde çalışmış olmak
Dil Kabiliyeti: Çince (Şangay için), Vietnamca (HCMC için) ve İngilizce’ye hakim olmak zorunludur. Fransızca çalışabilecek yeterliliğe sahip olma tercih sebebidir
Bilgisayar bilgisi: Excel, Powerpoint ve Word programlarına yüksek oranda hakim olmak